nguyenhongnga256153@gmail.com
+(84) 779 444 222

Nga ThinkPad

[CHÚ Ý: Trong thời gian này khi gửi hàng dễ bị quản lý thị trường giữ hàng kiểm tra nên ví dụ khi có cơ quan nào hỏi đột ngột thì xin nói rằng máy này mua của người em gửi ra cho chứ không phải buôn bán gì. Xin cảm ơn quý khách. ]
hihi