TOSHIBA

Toshiba Portege Z30-C

13.3” Core i5 6300U 4G SSD 128G

7.000.000 đ 5.700.000 đ

Toshiba z30B

I5 5300U 4GB 128GB 13.3 FHD IPS  

5.300.000 đ

Xả

Toshiba Z30C

I5 6300U 4GB SSD 128GB 13.3IN

6.200.000 đ 5.200.000 đ

TOSHIBA R30A

I5 GEN 4 4GB HDD 320GB 13,3IN

3.900.000 đ

Toshiba Z30B

I5 5300U 4GB SSD 128GB 13.3IN 

4.900.000 đ

Xả

Toshiba P35R

I3 GEN 5 4GB SSD 128GB 1

3.500.000 đ

Toshiba Z30B

I3 GEN 5 4GB SSD 128GB 13.3IN<

4.300.000 đ

Toshiba Z30C

5.500.000 đ

Toshiba R35/M

I3 GEN 4 4GB HDD 500GB 15.6IN

3.800.000 đ

Toshiba Portege X30E

 I7 8650U 8GB SSD 128GB FULL IPS - LED PHÍM

10.300.000 đ

Tạm hết

Toshiba G83M Siêu Nhẹ

CORE I5 GEN 8 8GB 128GB FULL IPS 13.3IN

8.800.000 đ

Tạm hết

Toshiba Tecra X40D

 I7 7600U 8GB 128GB FULL IPS 13.3IN

9.300.000 đ

Toshiba Dynabook B65D

I5 GEN 6 8GB SSD 128GB 15.6IN

6.300.000 đ