Khoảng giá
-
Đặc trưng
Khu vực
I5 4300U 8GB 120GB SSD 14IN HD CAM MIC
5,300,000đ
(1112)
I5 4210M 8GB 120GB SSD 15.6IN FULL IPS CAM MIC W4170M
7,200,000đ
(1112)
I7 8650U 8GB 128GB SSD 14IN FULL IPS FACE ID LED VÂN
8,900,000đ
(1112)
I7 4600U 8GB 500GB 14INCH FULL IPS CAM LED VÂN
5,500,000đ
(1112)
I5 8265U 8GB 256GB SSD 13INCH HD CAM MIC
6,800,000đ
(1112)
I5 6300U 4GB 120GB SSD 14INCH FULL IPS CAM LED
5,800,000đ 5,700,000đ
(1112)
I5 6300U 4GB 120GB SSD 14INCH FHD
5,900,000đ 5,800,000đ
(1112)
I7 6600U 4GB 128GB SSD 13.3INCH HD CAM LED
6,500,000đ 5,800,000đ
(1112)
I7 6600U 8GB 120GB SSD 13INCH FHD ÍPS TOUCH
6,900,000đ
(1112)
I7 6600U 8GB 120GB SSD 13.3INCH HD CAM LED
6,200,000đ 5,800,000đ
(1112)
I7 5600U 8GB 120GB SSD 14INCH HD PLUS CAM LED VÂN
5,200,000đ
(1112)
I5 7200U 12GB 240GB SSD 13.3INCH FULL IPS TOUCH CAM MIC VÂN
8,000,000đ
(1112)
I5 GEN 7 8GB 120GB SSD 12.5INCH HD
6,800,000đ
(1112)
I5 8250U 4GB 120GB SSD 17INCH FULL IPS TOUCH CAM LED
7,100,000đ
(1112)
I5 7300U 8GB 256GB SSD 13.3IN FULL IPS CAM MIC
5,300,000đ
(1112)
AMD RYZEN 3 8GB 128GB SSD SILVER 14IN MODEL 2022 NEW 100%
8,300,000đ
(1112)
I7 6820HQ 16GB 120GB SSD 17INCH W5170M FULL IPS CAM LED
8,700,000đ
(1112)
I7 4910MQ 16GB 256GB SSD 17.3INCH FULL IPS CAM LED K2200M
7,700,000đ
(1112)
I7 4800MQ 16GB 128GB FHD CAM LED K1100M 2GB
5,400,000đ
(1112)
I7 4810MQ 8GB 128GB SSD 15.6INCH FHD CAM MIC K1100M
5,500,000đ
(1112)
I7 4810MQ 8GB 128GB SSD 15.6INCH FHD CAM LED K1100M
5,800,000đ
(1112)
I7 4800MQ 8GB 128GB SSD FULL IPS CAM LED PANTONE K2100M 2GB
5,700,000đ
(1112)
I7 6820HQ 16GB 256GB SSD 17IN HD+ M1000M 2G CAM MIC LED
8,000,000đ
(1112)
I5 10210U 8GB 128GB SSD 14IN FULL IPS CAM MIC
7,400,000đ
(1112)
XEON 8GB 128GB SSD 15.6IN FULL IPS CAM LED M1000M
7,500,000đ
(1112)
I5 1035G1 8GB 256GB NVME 15.6IN FULL IPS TOUCH CAM MIC
7,800,000đ
(1112)
I5 1145G7 16GB 128GB SSD FULL IPS TOUCH CAM LED VÂN
8,500,000đ
(1112)
I7 7700HQ 8GB 256GB SSD 15.6IN FULL IPS CAM LED VÂN M1200 4GB
7,900,000đ
(1112)
I7 7600U 16GB 128GB SSD FULL IPS TOUCH CAM IR LED VÂN
5,400,000đ
(1112)
I5 7200U 8GB 128GB SSD FULL IPS CAM LED
6,200,000đ
(1112)
I7 7700HQ 8GB 256GB NVME 15.6IN FULL IPS CAM LED GTX 1050 4GB
8,300,000đ
(1112)
I5 8350U 8GB 128GB SSD 13.3IN FULL IPS CAM IR LED VÂN
7,200,000đ
(1112)
I5 7200U 8GB 256GB NVME 13.3IN FULL IPS CAM LED
6,500,000đ
(1112)
I5 7200U 8GB 256GB SSD 13.3IN FULL IPS CAM LED
6,500,000đ
(1112)
I5 8250U 8GB 256GB NVME FULL IPS CAM LED
7,400,000đ
(1112)
I5 8350U 8GB 256GB NVME FULL IPS CAM LED VÂN
8,200,000đ
(1112)
I5 6200U 8GB 256GB NVME 13.3IN FULL IPS CAM LED
6,100,000đ
(1112)
I5 7200U 8GB 256GB NVME 13.3IN FULL IPS CAM LED
6,500,000đ
(1112)
I7 6560U 16GB 256GB NVME 3K TOUCH CAM LED
7,100,000đ
(1112)
I7 6560U 16GB 256GB NVME 3K TOUCH CAM LED
6,400,000đ
(1112)
I7 6560U 16GB 256GB NVME 3K TOUCH CAM LED
6,900,000đ
(1112)
I5 8250U 8GB 256GB NVME 4K TOUCH 13.3IN CAM IR LED VÂN
7,300,000đ
(1112)
I7 7820HQ 16GB 256GB NVME FULL IPS CAM LED VÂN 940MX
6,700,000đ
(1112)
I5 9500T 8GB 240GB SSD LEXAR WIFI JAPAN
6,400,000đ
(1112)
I5 9500T 8GB 240GB SSD LEXAR WIFI JAPAN
6,300,000đ
(1112)
I5 1235U 16GB 512GB NVME FULL IPS CAM LED VÂN
9,900,000đ 9,000,000đ
(1112)
I7 8650U 16GB 256GB NVME 3K TOUCH CAM LED WAN
7,000,000đ
(1112)
I7 8565U 16GB 256GB SSD FHD CAM MIC MX130 2G
6,700,000đ
(1112)
I7 7820HQ 8GB 256GB SSD FULL IPS CAM LED VÂN 940MX 2G
6,000,000đ
(1112)
I7 8650u 16GB 256GB NVME 3K TOUCH CAM LED WAN
7,000,000đ
(1112)