Khoảng giá
-
Đặc trưng
Khu vực
I5 3230M 8GB 120GB SSD 14IN HD CAM MIC GT 710M
3,700,000đ
(1112)
I5 4200U 4GB 120GB SSD 12.5N HD CAM LED CARD WAN
4,800,000đ
(1112)
I5 5300U 4GB 500GB HDD 12.5INCH HD CAM VÂN
4,900,000đ
(1112)
I5 4300U 8GB 320GB 14INCH HD PLUS CAM LED VÂN
4,800,000đ
(1112)
I5 5300U 8GB 320GB 14INCH HD PLUS CAM LED VÂN
4,500,000đ
(1112)
I5 4210U 4GB 120GB SSD 14INCH HD CAM MIC
4,200,000đ
(1112)
I5 5300U 4GB 120GB SSD 14IN FULL HD CAM MIC
4,500,000đ
(1112)
I5 5200U 4GB 120GB SSD 14INCH TOUCH CAM LED
4,000,000đ
(1112)
AMD A9 9400 8GB 120GB SSD 15.6INCH HD CAM MIC
4,200,000đ 4,000,000đ
(1112)
I7 GEN 3 8GB 120GB SSD 15.6INCH FULL IPS K1000M
4,400,000đ
(1112)
I5 6200U 8GB 240GB SSD 12.5IN HD CAM LED
4,400,000đ
(1112)
I3 7100U 8GB 128GB SSD 14IN HD CAM MIC
3,500,000đ
(1112)
I5 GEN 6 8GB 128GB SSD 14IN HD
3,900,000đ
(1112)
I7 5600U 8GB 128GB SSD 15.6IN FULL HD CAM MIC VÂN
4,500,000đ
(1112)
I7 4810MQ 8GB 128GB 15.IN FHD CAM LED K1100M
4,800,000đ
(1112)
I5 3230M 4GB 120GB SSD 12.5IN HD MIC
2,500,000đ
(1112)
I5 6200U 8GB 128GB SSD 15.6IN FULL IPS CAM LED M1000M
3,500,000đ
(1112)
I5 7200U 8GB 128GB SSD 14IN HD CAM MIC
4,500,000đ
(1112)
I5 8265U 8GB 128GB SSD 15.6IN HD CAM MIC
4,000,000đ
(1112)
FULLBOX , mua về hầu như ko dùng như mới HÀNG xách tay MỸ
4,100,000đ
(1112)
I3 6100T 8GB 240GB SSD LEXAR WIFI JAPAN
2,800,000đ
(1112)
I5 7400T 8GB 240GB SSD LEXAR WIFI JAPAN
4,500,000đ
(1112)
I5 7400T 8GB 240GB SSD LEXAR WIFI JAPAN
4,500,000đ
(1112)
I3 8100T 8GB 240GB SSD LEXAR WIFI JAPAN
3,300,000đ
(1112)
I5 4310U 8GB 120GB SSD 12.5IN HD CAM LED
2,500,000đ
(1112)
I5 4600U 8GB 128GB SSD CAM MIC LED
2,400,000đ
(1112)
I7 4600U 8GB 120GB SSD 12.5IN HD CAM MIC LED
2,500,000đ
(1112)
I5 8250u 8GB 256GB SSD FULL IPS CAM LED
4,700,000đ
(1112)
i5-i7 4300U 8GB 256GB SSD CAM MIC LED 12.5IN HD
2,500,000đ
(1112)
I5 8350U 8GB 128GB SSD FHD TOUCH
4,500,000đ
(1112)
I5 8350u 8GB 128GB SSD FULL IPS CAM LED
4,300,000đ
(1112)
I5 7300u 8GB 256GB SSD FULL IPS TOUCH CAM LED
4,800,000đ
(1112)
I5 8350u 8GB 128GB SSD FULL IPS TOUCH CAM MIC
4,900,000đ
(1112)
I5 8350U 8GB 256GB SSD FHD TOUCH VÂN LED
4,700,000đ
(1112)
I5 8350U 8GB 256GB SSD FHD TOUCH CAM IR LED
4,800,000đ
(1112)
I5 6440HQ 8GB 256GB NVME FHD IPS CAM LED
4,700,000đ
(1112)
I5 8350u 8GB 256GB NVME FULL IPS TOUCH CAM IR
4,900,000đ
(1112)
I5 8350u 8GB 256GB NVME FULL IPS TOUCH CAM IR
4,800,000đ
(1112)
I5 6300U 8GB 256GB SSD FULL IPS CAM VÂN
4,000,000đ
(1112)
I5 8250u 8GB 256GB SSD FULL IPS CAM MIC
4,200,000đ
(1112)
I7 7600u 8GB 256GB NVME FULL IPS CAM IR LED
4,800,000đ
(1112)
I5 8250u 8GB 256GB SSD FULL IPS CAM MIC
3,900,000đ
(1112)
I5 6440HQ 8GB 256GB NVME FULL IPS CAM LED
4,400,000đ
(1112)
I5 8250u 16GB 256GB SSD FULL IPS CAM MIC
4,200,000đ
(1112)
I5 8250u 8GB 256GB SSD FULL IPS CAM MIC
4,200,000đ
(1112)
I5 6440HQ 8GB 256GB SSD CAM LED MIC 940MX 2G
4,900,000đ
(1112)
M5 8GB 128GB SSD FULL IPS CAM LED
3,900,000đ
(1112)
I7 5600u 8GB 256GB SSD CAM MIC P620 4GB
3,500,000đ
(1112)
I5 6300U 8GB 256GB SSD FHD IPS CAM LED MIC
4,800,000đ
(1112)
I7 4600U 8GB 128GB SSD HD CAM
2,700,000đ
(1112)