Khoảng giá
-
Đặc trưng
Khu vực
I5 4200U 4GB 120GB SSD 12.5N HD CAM LED CARD WAN
4,800,000đ
(1112)
I5 5300U 4GB 500GB HDD 12.5INCH HD CAM VÂN
4,900,000đ
(1112)
I5 4300U 8GB 320GB 14INCH HD PLUS CAM LED VÂN
4,800,000đ
(1112)
I5 5300U 8GB 320GB 14INCH HD PLUS CAM LED VÂN
4,500,000đ
(1112)
I7 6600U 8GB 120GB SSD 13INCH FHD ÍPS TOUCH
6,900,000đ
(1112)
I7 5600U 8GB 120GB SSD 14INCH HD PLUS CAM LED VÂN
5,200,000đ
(1112)
I5 GEN 7 8GB 120GB SSD 12.5INCH HD
6,800,000đ
(1112)
I5 8250U 8GB 120GB SSD 14INCH FULL IPS CAM MIC
5,800,000đ
(1112)
I5 5300U 4GB 120GB SSD 14INCH HD PLUS CAM MID
3,700,000đ
(1112)
I5 6200U 8GB 120GB SSD 15.6INCH FULL IPS CAM MIC
4,500,000đ
(1112)
I5 6200U 8GB 240GB SSD 12.5IN HD CAM LED
4,400,000đ
(1112)
I7 1195G7 16GB 512GB 14IN 4K TOUCH CAM IR LED VÂN
16,000,000đ 15,500,000đ
(1112)