Khoảng giá
-
Đặc trưng
Khu vực
I5 8GB 128GB SSD
16,500,000đ
(1112)
SQ2 16GB 512GB SSD 3K TOUCH
14,400,000đ
(1112)
I7 8650u 16GB 512GB NVME 2K TOUCH CAM LED
8,800,000đ
(1112)
I5 8GB 256GB SSD OPENBOX FULLBOX
13,900,000đ
(1112)
I5 8350u 8GB 256GB SSD 2K TOUCH CAM LED
7,500,000đ
(1112)
I5 7300U 8GB 256GB NVME 2K TOUCH CAM MIC
5,000,000đ
(1112)
I5 7300U 8GB 256GB NVME 2K TOUCH CAM MIC
5,000,000đ
(1112)
I5 1035G7 8GB 256GB SSD 2K CAM LED
6,800,000đ
(1112)
I5 1035G7 8GB 256GB SSD 2K TOUCH CAM LED
7,900,000đ
(1112)
I5 1035G7 8GB 256GB SSD 2K TOUCH CAM LED
7,900,000đ
(1112)
I5 1035G7 8GB 256GB SSD 2K TOUCH CAM LED
7,900,000đ
(1112)
I5 1035G7 8GB 256GB NVME 2K TOUCH CAM IR LED
7,300,000đ
(1112)