I3 8145U 8GB 128GB SSD HD CAM MIC
3,000,000đ
(1112)
I5 8250U 8GB 128GB SSD 15.6IN HD CAM MIC VÂN
3,800,000đ
(1112)
I7 8665U 16GB 256GB NVME 15.6IN FULL IPS CAM IR LED VÂN P520
8,500,000đ
(1112)
RYZEN 5 5600H 8GB 512GB FHD 3050Ti
13,200,000đ
(1112)
RYZEN 5 5600H 8GB 512GB FHD 3050Ti
13,000,000đ
(1112)
I7 8665U 16GB 256GB NVME FHD CAM MIC LED VÂN
9,700,000đ
(1112)
I7 8550U 8GB 128GB SSD FULL IPS CAM MIC
6,100,000đ
(1112)
I5 8265u 8GB 256GB SSD 13.3IN FULL IPS CAM MIC
4,500,000đ
(1112)
I5 10210U 16GB 128GB SSD FHD CAM MIC LED VÂN
5,500,000đ
(1112)
I5 8365U 16GB 128GB SSD FHD TOUCH CAM MIC LED VÂN
5,900,000đ
(1112)
I5 8365U 8GB 128GB SSD FHD CAM MIC LED VÂN
6,000,000đ
(1112)
I5 10210U 16GB 256GB NVME FHD TOUCH CAM IR MIC LED VÂN
8,200,000đ
(1112)
I5 8265U 8GB 128GB SSD FHD CAM MIC LED VÂN
5,900,000đ
(1112)
I5 7200U 8GB 128GB SSD 15.6IN HD CAM MIC
3,500,000đ
(1112)
I7 10750H 16GB 256GB SSD 17IN FHD CAM IR MIC LED VÂN T1000 4Gb
14,500,000đ
(1112)
I7 1180G7 16GB 256GB SSD 2K TOUCH
16,800,000đ
(1112)
I7 1180G7 16GB 256GB SSD 2K TOUCH
16,800,000đ
(1112)
I7 1180G7 16GB 256GB SSD 2K TOUCH
16,800,000đ
(1112)
I7 1180G7 16GB 256GB SSD 2K TOUCH
16,500,000đ
(1112)
I5 11500H 32GB 1TB NVME 4K 600NIT CAM IR LED VÂN A2000 4GB
18,500,000đ
(1112)
I7 8550U 8GB 128GB SSD FULL IPS CAM MIC
6,000,000đ
(1112)
I7 8550U 8GB 128GB SSD FULL IPS CAM MIC
6,000,000đ
(1112)
I5 1145G7 8GB 128GB NVME FHD CAM IR MIC LED VÂN
9,900,000đ
(1112)
I5 1335u 16GB 256GB SSD FHD
22,300,000đ
(1112)
I5 1335u 16GB 256GB SSD FHD
22,200,000đ
(1112)
I7 8650u 16GB 256GB NVME FULL IPS CAM LED VÂN P500
7,000,000đ
(1112)
RYZEN 7 PRO 6850U 16GB 512GB SSD FHD 680M
18,800,000đ
(1112)
I5 1135G7 8GB 128GB SSD 15.6IN HD CAM MIC VÂN
6,900,000đ
(1112)
I7 8665U 16GB 256GB NVME FHD + TOUCH CAM MIC LED VÂN
9,500,000đ
(1112)
R7 7735H 16GB 512GB SSD WQHD 4060 8GB
23,800,000đ
(1112)
I5 10210U 16GB 256GB NVME FHD TOUCH CAM IR MIC LED VÂN
8,000,000đ
(1112)
I5 10210U 16GB 256GB NVME FHD TOUCH CAM IR MIC LED VÂN
8,300,000đ
(1112)
I5 10210U 16GB 256GB NVME FHD TOUCH CAM IR MIC LED VÂN
8,400,000đ
(1112)
I5 G4 8GB 128GB SSD 15.6IN HD
3,200,000đ
(1112)
R7 7735H 16GB 512GB SSD 4060 8GB WQHD 165Hz
23,800,000đ
(1112)
I5 1250P 16GB 1TB SSD FHD TOUCH CAM LED
15,500,000đ
(1112)
I5 1145G7 vPro 16GB 512GB NVME FHD CAM LED VÂN
16,600,000đ
(1112)
I7 1180G7 16GB 256GB NVME 2K TOUCH
16,800,000đ
(1112)
I7 1180G7 16GB 256GB NVME 2.5K TOUCH
16,400,000đ
(1112)
I7 10510U 16GB 256GB NVME 2.5K WQHD CAM MIC LED VÂN
11,700,000đ
(1112)
I7 8565U 16GB 256GB NVME 2.5K WQHD CAM MIC LED VÂN
10,500,000đ
(1112)
I5 1130G7 16GB 512GB NVME FHD+ TOUCH CAM IR LED VÂN
15,200,000đ
(1112)
I7 1160G7 evo 16GB 512GB NVME 2K CAM IR MIC LED VÂN
16,400,000đ
(1112)
I5 8265U 8GB 128GB SSD FHD CAM MIC LED VÂN
6,800,000đ
(1112)
I5 1340P 16GB 512GB NVME FHD CAM IR MIC LED A500 4GB
21,000,000đ
(1112)
I7 11800H 32GB 1TB NVME 4K CAM IR LED VÂN T1200 4GB
18,800,000đ
(1112)
I7 8550U 8GB 128GB NVME FHD CAM MIC
5,700,000đ
(1112)
I7 9750H 16GB 512GB NVME FHD CAM MIC LED VÂN T1000 4GB
11,000,000đ
(1112)
I5 1135G7 8GB 128GB SSD HD CAM MIC VÂN
7,000,000đ 6,900,000đ
(1112)
I7 6820HQ 8GB 256GB NVME FULL IPS CAM LED VÂN M1000M
6,000,000đ
(1112)