I5 1145G7 16GB 512GB SSD FHD T500 4GB
14,200,000đ 13,900,000đ
(1112)
I5 1130G7 16GB 512GB NVME FHD+ TOUCH CAM IR LED VÂN
15,200,000đ
(1112)
I7 10610U 16GB 256GB NVME FHD TOUCH CAM IR MIC LED VÂN
8,900,000đ
(1112)
I7 1360P 16GB 512GB NVME 2K CAM IR LED VÂN
26,900,000đ
(1112)
I7 1360P 16GB 512GB NVME 2K CAM IR LED VÂN
27,200,000đ
(1112)
I7 1360P 16GB 512GB NVME 2K CAM IR LED VÂN
27,000,000đ
(1112)
I7 1360P 16GB 512GB NVME 2K CAM IR LED VÂN
27,200,000đ
(1112)
I7 1145G7 16GB 512GB SSD FHD T500 4GB
14,200,000đ
(1112)
I7 1145G7 16GB 512GB SSD FHD T500 4GB
14,300,000đ
(1112)
I7 1145G7 16GB 512GB SSD FHD T500 4GB
14,200,000đ
(1112)
I5 1145G7 16GB 512GB SSD FHD T500 4GB
14,300,000đ
(1112)
I5 1145G7 16GB 512GB SSD FHD T500 4GB
14,300,000đ 14,000,000đ
(1112)
I5 10310u 16GB 256GB NVME FULL IPS CAM VÂN
7,500,000đ
(1112)
I5 16GB 256GB SSD 2.5K RETINA CAM LED VÂN
14,900,000đ
(1112)
I5 16GB 256GB SSD 2.5K RETINA CAM LED VÂN
15,000,000đ
(1112)
I5 16GB 256GB SSD 2.5K RETINA CAM LED VÂN
14,900,000đ
(1112)
I5 10310u 16GB 256GB NVME FULL IPS CAM VÂN
6,900,000đ
(1112)
I5 10750H 32GB 512GB SSD 4K TOUCH CAM LED VÂN 1650 Ti
16,900,000đ
(1112)
I5 1245U 16GB 512GB SSD 14IN FULLBOX
17,000,000đ
(1112)
I5 1235U 16GB 256GB NVME 13.3IN FULL IPS CAM LED
10,500,000đ
(1112)
I7-8850H 16GB 256GB NVME FHD NVIDIA P2000 5G
16,900,000đ
(1112)