I7 10850H 16GB 256GB SSD FHD CAM IR MIC LED 3000 6GB
18,000,000đ
(1112)
I7 10850H 16GB 256GB SSD FHD CAM IR MIC LED 3000 6GB
18,000,000đ
(1112)
I7 13800H 16GB 1TB NVME 4K OLED TOUCH CAM IR LED VÂN RTX 2000 8GB
38,300,000đ
(1112)
I5 1350P 16GB 256GB NVME FHD CAM MIC LED VÂN
17,600,000đ
(1112)
I5 1350P 16GB 256GB NVME FHD CAM MIC LED VÂN
17,600,000đ
(1112)
I7 1180G7 16GB 256GB SSD 2K TOUCH
16,800,000đ
(1112)
I7 1180G7 16GB 256GB SSD 2K TOUCH
16,800,000đ
(1112)
I7 1180G7 16GB 256GB SSD 2K TOUCH
16,800,000đ
(1112)
I7 1180G7 16GB 256GB SSD 2K TOUCH
16,500,000đ
(1112)
I5 11500H 32GB 1TB NVME 4K 600NIT CAM IR LED VÂN A2000 4GB
18,500,000đ
(1112)
I7 10750H 32GB 500GB SSD 4K TOUCH CAM IR LED VÂN 1650Ti
16,500,000đ
(1112)
ULTRA 7 155U 16GB 1TB SSD FHD+ TOUCH CAM IR
21,400,000đ
(1112)
I5 1335u 16GB 256GB SSD FHD
22,300,000đ
(1112)
I5 1335u 16GB 256GB SSD FHD
22,200,000đ
(1112)
RYZEN 7 PRO 6850U 16GB 512GB SSD FHD 680M
18,800,000đ
(1112)
R7 7735H 16GB 512GB SSD WQHD 4060 8GB
23,800,000đ
(1112)
RYZEN 7 7840HS 16GB 512GB SSD FHD 165Hz 4060 8GB
24,500,000đ
(1112)
RYZEN 7 7840HS 16GB 512GB SSD FHD 165Hz 4060 8GB
24,500,000đ
(1112)
R7 7735H 16GB 512GB SSD 4060 8GB WQHD 165Hz
23,800,000đ
(1112)
Ultra 7 155U 16GB 1TB SSD FHD+ TOUCH CAM IR
21,400,000đ
(1112)
I5 1250P 16GB 1TB SSD FHD TOUCH CAM LED
15,500,000đ
(1112)
I5 1145G7 vPro 16GB 512GB NVME FHD CAM LED VÂN
16,600,000đ
(1112)
I7 16GB 16GB 512GB SSD 16IN CAM LED VÂN 5300M 4GB
17,300,000đ
(1112)
U5 125U 16GB 512GB SSD 16IN WUXGA IPS LED TOUCH
18,500,000đ
(1112)
I5 13500HX 16GB 512GB NVME FHD+ RTX 4050 6GB
19,300,000đ
(1112)
I7 1180G7 16GB 256GB NVME 2K TOUCH
16,800,000đ
(1112)
I7 1180G7 16GB 256GB NVME 2.5K TOUCH
16,400,000đ
(1112)
I5 1130G7 16GB 512GB NVME FHD+ TOUCH CAM IR LED VÂN
15,200,000đ
(1112)
I7 13800H 32GB 512GB NVME 4K OLED TOUCH CAM IR LED VÂN A1000 6GB
37,500,000đ
(1112)
I7 13800H 32GB 512GB NVME 4K OLED TOUCH CAM IR LED VÂN A1000 6GB
37,400,000đ
(1112)
I5 1345U 16GB 256GB NVME 2.5K TOUCH TOUCH CAM IR LTE 5G
23,300,000đ
(1112)
Ryzen 5 Pro 7640HS 16GB 256GB NVME FHD+ CAM IR LED VÂN 760M
19,500,000đ
(1112)
I7 1160G7 evo 16GB 512GB NVME 2K CAM IR MIC LED VÂN
16,400,000đ
(1112)
I7 1365U vPro 16GB 512GB NVME 2.5K TOUCH CAM IR
29,900,000đ
(1112)
I7 1365U vPro 16GB 512GB NVME 2.5K TOUCH CAM IR
29,900,000đ
(1112)
I7 1365U vPro 16GB 512GB NVME 2.5K TOUCH CAM IR
29,900,000đ
(1112)
I5 1340P 16GB 512GB NVME FHD CAM IR MIC LED A500 4GB
21,000,000đ
(1112)
I7 11800H 32GB 1TB NVME 4K CAM IR LED VÂN T1200 4GB
18,800,000đ
(1112)
U5 125U 16GB 512GB SSD 16IN WUXGA IPS LED TOUCH
18,500,000đ
(1112)
I5 1235U 16GB 256GB NVME FHD TOUCH CAM IR LED MIC VÂN
15,900,000đ
(1112)
I7 1355U 16GB 1TB SSD FHD TOUCH
18,200,000đ
(1112)
ULTRA 7 155H 16GB 1TB NVME FHD OLED TOUCH
21,800,000đ
(1112)
I7 1265U 16GB 512GB NVME FHD+ CAM IR LED VÂN
16,200,000đ 16,000,000đ
(1112)
I7 1360P 16GB 512GB NVME 2K CAM IR LED VÂN
26,900,000đ
(1112)
I7 1360P 16GB 512GB NVME 2K CAM IR LED VÂN
27,200,000đ
(1112)
I5 1235U 16GB 512GB SSD FHD
19,500,000đ
(1112)
I7 12700H 16GB 256GB NVME FHD+ CAM IR LED VÂN RTX A1000
23,900,000đ
(1112)
I7 12700H 16GB 256GB NVME FHD+ CAM IR LED VÂN RTX A1000
24,500,000đ
(1112)
I7 10850H 16GB 256GB NVME FHD CAM IR MIC LED RTX 3000 6GB
17,900,000đ
(1112)
I5 1235U 16GB 512GB SSD FHD
19,500,000đ
(1112)